Downloads

Download hier informatie over het Moai Fuort Simmerfestival:

Festivalverslag 2019

Het festivalverslag van het Moai Fuort Simmerfestival 2019 kan hier worden gedownload.

Programmaboekje 2019

Het programmaboekje van het Moai Fuort Simmerfestival 2019 kan hier worden gedownload.

Jaarverslag 2017.

Het verslag van het Moai Fuort Simmerfestival 2017 kan hier worden gedownload. Dit verslag geldt tevens als het jaarverslag van de Stichting Internationaal Dansfestival Burgum 2017.

Projectplan 2019

Het projectplan ‘Moai Fuort Simmerfestival 2019’ kan hier worden gedownload.

Statuten Stichting Internationaal Dansfestival Burgum

De statuten (laats gewijzigd in 2007) kunnen hier worden gedownload.

Algemeen beleidsplan

Een algemeen beleidsplan (ANBI-proof) kan hier worden gedownload.

Share