Contact

Stichting Internationaal Dansfestival Burgum

Het Moai Fuort Simmerfestival wordt georganiseerd door stichting Internationaal Dansfestival Burgum.

Stichting Internationaal Dansfestival Burgum is ingeschreven bij de K.v.K. nr. 41004867 | RSIN nummer: 815810568

Bankrekeningnummer: NL75RABO 0116 0282 62 t.n.v. Stichting Internationaal Dansfestival Burgum

Stichting Internationaal Dansfestival Burgum is lid van I.O.V. (Internationale Organisation für Volkskunst)

Stichting Internationaal Dansfestival Burgum

Contactformulier

Naam*

E-mail*

Uw bericht

Share