Stichting Internationaal Dansfestival Burgum

Het Moai Fuort Simmerfestival wordt georganiseerd door de stichting Internationaal Dansfestival Burgum (IDB) en is oorspronkelijk een initiatief van de folkloristische dans-, muziek-, en zanggroep ‘Eastergoa Skotsers Burgum.’ Zie ook: Festival

Bestuur & Commissies

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel (najaar 2018) uit de volgende personen:

Voorzitter: Vacant
Vice-voorzitter: mevr. Dineke Wagenaar
Secretaris: dhr. Gerrit-Jan van Diggelen
Penningmeester: dhr. Jan Ulfman
Algemeen bestuurslid: mevr. Ingrid Heegstra – Bruins

Het bestuur wordt rondom de organisatie bijgestaan door:

Programmering buitenlandse groepen: mevr. Wilma Veenstra
Logistiek / Sponsoring: dhr. Jan Loonstra
Programmering binnenlandse dansgroepen: mevr. Sigrid van Bruggen
Activiteiten basisschoolkinderen: dhr. Klaas Politiek en mevr. Ellen van Bruggen

Het bestuur wordt rondom de huisvesting van de buitenlandse groepen bijgestaan door dorpscoördinatoren. Zij vormen de schakel tussen de organisatie en de gastgezinnen.

Editie 2019:

Burgum: mevr. Titia Claassn
Eastermar: mevr. Atsie Boersma

De bestuursleden en de anderen betrokken bij de organisatie van het festival ontvangen geen vergoeding of vacantiegelden voor hun werkzaamheden.

Commissies

Het bestuur wordt tijdens de voorbereiding, organisatie en evaluatie ondersteund door verschillende commissies. Enkele voorbeelden: de sponsorcommissie, de commissie huisvesting internationale groepen, de commissie aankleding festivalterrein, de commissie internationale vredesdienst.

Technische ondersteuning

De organisatie wordt ondersteund door een technische festivalcoördinator. De festivalcoördinator regelt alle zaken rondom vergunningaanvraag, veiligheid tijdens het evenement, techniek, logistiek etc. De festivalcoördinator ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden.

Activiteiten

Wat zijn de activiteiten van het bestuur, de andere betrokken en de vrijwilligers uit de commissies?

Kortweg komt het neer op: de voorbereiding, financiering, organisatie en evaluatie van een tweejaarlijks laagdrempelig, internationaal, multicultureel dans- en muziekfestival in Burgum, Tytsjerksteradiel.

Share