Stichting Internationaal Dansfestival Burgum

Het Moai Fuort Simmerfestival wordt georganiseerd door de stichting Internationaal Dansfestival Burgum (IDB) en is oorspronkelijk een initiatief van de folkloristische dans-, muziek-, en zanggroep ‘Eastergoa Skotsers Burgum.’ Om in 2021 een festival te kunnen organiseren hebben we bestuursleden en vrijwilligers nodig!

opgave en informatie bij J L Loonstra email:mareheim@gmail.com

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: de heer Jan L Loonstra
Vice-voorzitter: Vacature (Meld u aan!)
Secretaris: mevrouw Ingrid Heegstra-Bruins
Penningmeester: de heer Simon Postma
Algemeen bestuurslid: Vacature (Meld u aan!)

Het bestuur wordt rondom de organisatie bijgestaan door:

Programmering buitenlandse groepen: ………………….

Programmering binnenlandse dansgroepen: …………………………………………

Activiteiten basisschoolkinderen: dhr. Klaas Politiek en …………………………….

Het bestuur wordt rondom de huisvesting van de buitenlandse groepen bijgestaan door dorpscoördinatoren. Zij vormen de schakel tussen de organisatie en de gastgezinnen.

Editie 2021:

Burgum: mevr. Titia Claassn
Eastermar: …………………………

De bestuursleden en de anderen betrokken bij de organisatie van het festival ontvangen geen vergoeding of vacatiegelden voor hun werkzaamheden.

Commissies

Het bestuur wordt tijdens de voorbereiding, organisatie en evaluatie ondersteund door verschillende commissies. Enkele voorbeelden: de sponsorcommissie, de commissie huisvesting internationale groepen, de commissie aankleding festivalterrein, de commissie internationale vredesdienst.

Technische ondersteuning

De organisatie wordt ondersteund door een technische festivalcoördinator. De festivalcoördinator regelt alle zaken rondom vergunningaanvraag, veiligheid tijdens het evenement, techniek, logistiek etc. De festivalcoördinator ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden.

Activiteiten

Wat zijn de activiteiten van het bestuur, de andere betrokken en de vrijwilligers uit de commissies?

Kortweg komt het neer op: de voorbereiding, financiering, organisatie en evaluatie van een tweejaarlijks laagdrempelig, internationaal, multicultureel dans- en muziekfestival in Burgum, Tytsjerksteradiel.

Share