Over Moai Fuort…

Het Moai Fuort Simmerfestival is een internationaal, multicultureel dans- en muziekfestival in Burgum (Friesland).
Het festival vindt eens in de twee jaar plaats, meestal in de 1e week van juli.

De organisatie is in handen van de Stichting Internationaal Dansfestival Burgum.

Geschiedenis

De geschiedenis van de Stichting Internationaal Dansfestival Burgum gaat terug tot 1988. In dat jaar werd opgericht de Folkloristische Dans- Muziek- en Zanggroep de Eastergoa Skotsers. De naam van de groep is ontleend aan de streek waar men vandaan komt. Na 1500 werd Friesland in vieren verdeeld, te weten: De Elf Steden, Westergo, Oostergo en de Zeven Wouden. De groep komt uit Oostergo. In het Fries is dit Eastergoa. ‘Skotsers’ is het Friese woord voor dansers vandaar ook de naam ‘Eastergoa Skotsers’. De eerste 3 festivals werden nog georganiseerd door de ‘Eastergoa Skotsers’.

Het bestuur van de Eastergoa Skotsers besluit namelijk om de festivalactiviteiten onder te brengen in een Stichting. Onder leiding van Roelof Jepkema treedt een nieuw tijdperk in ten aanzien van het festival. Het nieuwe bestuur besluit om vanaf 1995, gelet op de financiële en organistorische aspecten, één keer in de twee jaar een festival te organiseren. Vanaf die tijd groeit het festivalgebeuren gestaag.

In 2003 ontving de stichting ook het ‘lokaal compliment’. Een prijs die de gemeente één keer per twee jaar uitreikt aan een zich onderscheidende vrijwilligersorganisatie.

In 2017 is het tijd voor alweer de 14e editie van het festival.

Missie

De missie van het Moai Fuort Simmerfestival is het creëren van meer wederzijds begrip tussen verschillende culturen.

Visie

“Sûnder de barrière fan de taal kin mei dûns it hert rekke wurde.”

Oftewel: “zonder de barrière van taal, kan met dans het hart worden geraakt.” Om onze missie (meer wederzijds begrip) te bereiken, wordt de universele taal van de dans ingezet. Mensen verbinden door dans en muziek, maar ook door simpelweg kennis te maken met elkaar; elkaars gewoonten en gebruiken…  Mensen uit Burgum en verre omtrek maken tijdens het festival kennis met culturen van over de hele wereld. Meer dan 200 internationale dansers, afkomstig van verschillende werelddelen komen tijdens dit interculturele festival in contact met de lokale bevolking. Hierdoor zal een samenbinding ontstaan die wederzijds begrip en bewondering zal bewerkstelligen.

Share