Kids Dance Battle

De Kids Dance Battle is een Kinderdanswedstrijd tijdens het Moai Fuort Simmerfestival. Kinderen van groep 3 & 4 van alle basisscholen uit Tytsjerksteradiel kunnen meedoen!
Het doel van de Kids Dance Battle is kinderen enthousiast te maken voor dansen/bewegen, door zelf mee te doen en de dansers van de internationale groepen te bewonderen.

Unieke samenwerking met Jazzdansvereniging ModèstoDûns

Om de deelnemers goed voor te bereiden op de Kids Dance Battle, geven de professionals van ModèstoDûns in de weken voorafgaand aan de Kids Dance Battle meerdere trainingen op de eigen basisscholen van de kinderen. Kinderen kunnen zo heel laagdrempelig in contact komen met dans!

In 2019 nemen de volgende scholen deel aan de Kids Dance Battle (met één of meerdere groepen per school):

  1. De Wrâldpoarte – Garyp
  2. De Arke – Burgum
  3. De Reinbôge – Burgum
  4. AZC-School Papilio – Burgum
  5. De Romte – Tytsjerk
  6. Alpha – Ryptsjerk
  7. OBS Hurdegaryp – Hurdegaryp

Wilt u uw school ook aanmelden? Stuur een mail voor meer informatie over deelname naar: info@moaifuort.frl

Jury Kids Dance Battle 2019

  1. Roaitske Slofstra, choreograaf ModèstoDûns
  2. Amarins van ’t Hof, afgestudeerd aan dansopleiding en lerares ballet & moderne dans
  3. Artistieke leiders van de groepen uit Nepal & Roemenië (internationale jury)

Presentatie Kids Dance Battle 2019

De presentatie is dit jaar in handen van het duo Arjen Huisman & Jelmer Tamminga (leerkrachten de Reinbôge). Deze heren nemen de kinderen op een speelse wijze mee op wereldreis!

Share